Povežite se s nama

Vijesti

Gorički MOST o izvršenju Proračuna, poslovanju VG Čistoće…

Istaknuto je i kako su poduzete određene radnje u vezi preispitivanja zakonitosti postupanja izvršne vlasti u skladu sa Zakonom o sustavu državne uprave.

Objavljeno

na

Ne stišavaju se reakcije na posljednju sjednicu Gradskog vijeća Grada Velike Gorice. Nakon što su se jučer medijima obratili iz goričkog SDP-a i GLAS-a, danas su isto učinili i iz MOST-a. Tema konferencije za medije bio  je polugodišnji izvještaj gradonačelnika, te druge aktualne teme. Uz koordinatora MOST-a  Damira Slojšeka nazočni su bili i ostali gradski vijećnici, te saborski zastupnik iz VI. izborne jedinice Nikola Grmoja.

-Kratko ću se osvrnuti na događanja na samoj sjednici i ponašanje gradonačelnika koji nas je nazvao populistima i cirkusantima što je doista sramotno. Mi smo samo tražili točke koje su bitne za naš grad, poput onih kako stoje pregovori sa ZET-om i aneks ugovora koji ističe krajem godine-započeo je izlaganje Slojšek, te dodao da bi se gradonačelnik napokon trebao početi baviti gradom.

Slojšek je iskoristio priliku kako bi ukazao na neke primjere ignoriranja građana.

-Mještani naselja Kušanec poslali su prije mjesec dana peticiju gradonačelniku o problemima s kojima se suočavaju, od izgradnje fekalne odvodnje do zapuštenosti samoga naselja. Hitan sastanak tražila je i gorička podružnica Hrvatske udruge dadilja o raspravi Sporazuma o sufinanciranju predškolskog odgoja, ni jedne od njih nije povratno kontaktirao, niti im se obratio.

29.10.2021. – Velika Gorica – Konferencija za medije kluba vijećnika MOST-a -foto: Petra Škrinjarić/Cityportal.hr

Vijećnik Ivan Bekavac na početku se osvrnuo na prijedlog polugodišnjeg izvještaja, odnosno izvršenje Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu.

-Iz izvješća koje smo imali priliku vidjeti jasno je kako je gradska blagajna uprihodila 30-ak milijuna kuna manje od planiranog. To je oko 18 posto godišnjeg planiranog prihoda. Uzme li se u obzir da je manjak prihoda od gotovo 17 milijuna kuna u odnosu na rashode, a tome se treba dodati preneseni manjak iz prošlog razdoblja, tu dolazimo do gotovo 45 milijuna kuna minusa.

Bekavac je istaknuo i kako je vidljivo da su podbacili i prihodi od poreza, dok su u rashodima oni za postrojenja i opremu gotovo dvostruko veći nego lani.

-Ukoliko se takvi trendovi nastave za očekivati je da će krajem godine grad biti u manjku između 60 i 80 milijuna kuna. Važno je pitati javnost, a osobito gradonačelnika i odgovorne u Gradskoj upravi imaju li oni uopće projekciju prihoda do kraja godine s obzirom da je jedan rebalans proračuna iza nas i tu smo dodatno ograničeni u manevarskom prostoru. Ne treba zanemariti činjenicu kako je naš grad u prvoj polovici ove godine primio gotovo 50 milijuna kuna pomoći iz Državne riznice što je više nego u prošloj godini.

-Zabrinjava činjenica kako je za zaštitu okoliša, za gospodarenje otpadom, otpadnim vodama, za smanjenje zagađivanja, za  poslove i usluge zaštite okoliša… u prvoj polovini ove godine uložena tek jedna četvrtina do jedne trećine planiranih sredstava u ovoj godini. U stavci primitaka, također, tek je trećina očekivane godišnje dinamike što je sve skupa jedan zabrinjavajući element koji će se dugoročno odraziti na postupanje s otpadom u zajednici. Među izdatcima za otpad glavnice primljenih kredita i zajmova vidljivo je kako u prvoj polovici ove godine otplaćena tek četvrtina planiranog godišnjeg iznosa. Treba reći da početkom sljedeće godine na naplatu dolazi prva rata kredita koji je težak 47,5 milijuna kuna, a iz kojeg nije iskorištena niti polovina sredstava.

Kreditno opterećenje Grada je 80-ak milijuna kuna, ističe Bekavac, te dodaje da su tu i jamstva VG Vodoopskrbi u iznosu od 28 milijuna kuna, što je jedan realni godišnji proračun našeg grada.

-U kapitalni projekt odlaganja otpada u Mraclinskoj Dubravi realiziran je svega 21 posto planiranih aktivnosti. Što se pak tiče kapitalnih ulaganja u objekte kulture pored svega toga stoji jedna velika nula. Drugim riječima evidentno je kako u prvoj polovini godine nikako ne možemo biti zadovoljni s Prijedlogom izvršenja proračuna, te pozivamo odgovorne da se konačno saberu i da naprave plan prihoda i rashoda do kraja godine, te da stvore što manji minus u gradskoj blagajni.

Bekavac se također osvrnuo i na poslovanje VG Čistoće.

-Javnost treba znati kako je u 2020. godini registrirano dvije tisuće novih korisnika usluge prikupljanja komunalnog otpada u kategoriji kućanstva više nego u 2019. godini. Taj podatak govori nam puno, a još više bi trebao govoriti pročelnicima i gradonačelniku, jer će biti potrebno prilagoditi komunalnu infrastrukturu potrebama novih građana o čemu se nažalost govori premalo, a najčešće nimalo. Nadalje, iz ovog izvješća vidljivo je kako VG Čistoća ima 155 zaposlenika od čega 50-ak ne radi na poslovima prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, te na drugim poslovima za što je VG Čistoća registrirana. Postavljam opravdano pitanje ima li posla za ovih 50-ak zaposlenih na drugim poslovima, pretpostavljam administraciji, osobito u svjetlu rezultata poslovanja s 2,5 milijuna kuna minusa?

29.10.2021. – Velika Gorica – Konferencija za medije kluba vijećnika MOST-a -foto: Petra Škrinjarić/Cityportal.hr

-Prošle godine utrošeno je gotovo pola milijuna kuna na čišćenje miješanog komunalnog otpada s divljih deponija u 20-ak naselja našeg grada. Do kraja 2020. utrošeno gotovo 2 milijuna kuna u čišćenje i sanaciju divljih odlagališta otpada. Usred našeg grada u Domjanićevoj 13 nalazi se divlji deponij otpada na privatnoj parceli koji godinama narušava sklad i mir tog kvarta, o čemu su građani više puta obavijestili nadležna tijela, međutim bez učinka.

Bekavac je podsjetio da je Zakonom o komunalnom redarstvu člankom 114. propisana je obveza komunalnog redara utvrditi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s odlukom o komunalnom redu ili posebnim propisom. Člankom 116. propisane su mjere za održavanje komunalnog reda, kao i odlukom o komunalnom redu gdje komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila odluku odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu.

-Nas zanima koliko je rješenja donijeto u 2020. godini u slučaju prekršaja prethodno navedenih propisa na području odlaganja otpada u prirodu i divljih deponija i koliko je kazni naplaćeno te u kolikom iznosu, jer podsjećam naime članak 4. Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje na području Grada Velike Gorice iz 2018. godine koju je donijelo ovo tijelo, obvezuje Gradonačelnika izvijestiti Gradsko vijeće Grada Velike Gorice o počiniteljima nepropisnog odbacivanja otpada te o zaračunatoj i naplaćenoj naknadi troškova uklanjanja otpada, a o čemu nismo dobili izvješće.

Gorički MOST zanima kome je predano i gdje s primarne reciklaže gotovo 2600 tona otpada na daljnju obradu.

-Zanimljiv podatak je količina odloženog otpada na odlagalištu u Mraclinskoj Dubravi koja je u 2020. godini manja nego u 2019., a imamo porast broja korisnika od 10-ak posto. Također, neprihvatljivo je u Izvješću vidjeti kako je odgovorna osoba Ivan Rak potpisao i dio u kojem stoji kako cjenik nije donesen u skladu s novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge. Mislim kako karakteriziranje akta Odluke u smislu nove ili stare odluke nije nikako zakonito niti primjereno, te bi bilo potrebno i obrazložiti u izvješću zašto cjenik nije donesen u skladu s novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge. Treba biti jasno kako je u ovom izvješću navedeno kako je kriterij za naplatu odvoza otpada volumen spremnika, a ne masa predanog otpada, što je protuzakonito.  Jednako tako,  nije naveden razlog zašto nije korisnicima omogućeno korištenje spremnika manjeg volumena od 120 litara, premda je u Odluci isto navedeno, te se trebao u izvješću istaknuti i taj nedostatak usklađenosti pružanja usluge s Odlukom o pružanju usluge. Također nije jasno zašto davatelj usluge ne sudjeluje u sustavu za posebne kategorije otpada temeljem ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

29.10.2021. – Velika Gorica – Konferencija za medije kluba vijećnika MOST-a -foto: Petra Škrinjarić/Cityportal.hr

Vijećnica Karmen Rak osvrnula se na Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice što je bila jedna od točaka na sjednici Gradskog vijeća.

-Cijela Odluka je postavljena na način da ne stimulira građane na recikliranje. Članak 5. govori o kriteriju obračuna količine miješanog komunalnog otpada, a to je volumen spremnika izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. Na to se nadovezuje članak 7. koji propisuje standardne veličine spremnika na području Grada Velike Gorice. Tu je i prva stvar s kojom se ne možemo složiti, spremnik od 80 litara je isključivo za biootpad, dok su spremnici od 120 i 240 litara za prikupljanje komunalnog otpada kod svih kategorija korisnika. Na taj način onemogućuje se korisnike da imaju manje spremnike. To nije u skladu s temeljnim načelom onečišćivač plaća razmjerno predanoj količini otpada.

-Odredba iz članka 9. je također sporna, a prema njoj je Davatelj usluge dužan omogućiti korisniku primopredaju komunalnog otpada najmanje jednom u dva tjedna. Tamo gdje je to slučaj možemo zamisliti kako je imati dva tjedna otpad u kanti. Također, prema članku 24. onima koji kompostiraju umanjit će se cijena za sedam kuna, s tim da će se provoditi nadzor nad tim. Pitamo, tko će to provoditi i  na koji način jer mora ulaziti u samo dvorište korisnika. Na kraju, cijena same usluge je takva da je fiksni dio računa 56 kuna, i on čini glavninu računa, a prema tome građani imaju minimalni utjecaj na svoj račun  dok  varijabilni dio računa  na koji mogu utjecati ovisi o veličini spremnika.

Vijećnik Zoran Lovrić istaknuo je kako iz Grada cijelo vrijeme govore kako će se računi umanjiti, a računica je drugačija. Također je upitao kao i njegova kolegica Rak kako se misli ići u nadzor po dvorištima kad ljudi nisu kod kuće jer je to protuzakonita radnja.

-Fiksni dio računa iznosi 56 kuna plus PDV.  Naši umirovljenici dobit će božićnice s jedne strane, a povećanjem računa će tri božićnice zapravo izgubiti.Umirovljenici nam svakodnevno postavljaju pitanje što će se dogoditi, međutim gradonačelnik ne odgovara na upite nas vijećnika-ističe Lovrić.

29.10.2021. – Velika Gorica – Konferencija za medije kluba vijećnika MOST-a -foto: Petra Škrinjarić/Cityportal.hr

Saborski zastupnik MOST-a Nikola Grmoja govorio je o transparentnosti gradske uprave i gradonačelnika.

-Sasvim je očito da se ne odgovara ni na vijećnička pitanja, ni voditelja gradskih četvrti. Također imamo zahtjev za sazivanjem sjednice Gradskog vijeća po određenim točkama koje su važne za građane Velike Gorice i to se odbija, i zapravo sve što možemo zaključiti je da je na snazi jedna opća netransparentnost Gradske uprave i gradonačelnika i iako se promijenilo lice na čelu Velike Gorice, modus operandi je izgleda isti jer svi znamo, tamo gdje nema transparentnosti očito se nešto skriva, a tamo gdje se nešto skriva, sasvim je logično za zaključiti da nije u pitanju samo nesnalaženje. Ovdje se ne radi samo o prevari građana, gdje se umirovljenicima nešto daje, u ovom slučaju božićnice, a onda im se kroz račune i ostale troškove to ponovno uzima iz njihovih džepova.

Na kraju je istaknuto kako su već poduzete određene radnje u vezi preispitivanja zakonitosti postupanja izvršne vlasti u skladu sa Zakonom o sustavu državne uprave, te se nadaju skorom primitku odgovora nadležnog tijela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijesti

Bolje spriječiti..: Nova aplikacija mjeri lokalne razine UV zračenja

Prekomjerno izlaganje UV zračenju glavni je uzrok raka kože, stoga su u svrhu prevencije Svjetska meteorološka i Svjetska zdravstvena organizacija pokrenule SunSmart Global UV aplikaciju.

Objavljeno

na

Objavio/la

Ljeto je i nije neka vijest kako temperature zraka rastu, a idućih dana idu i debelo iznad 30 Celzijusa. Ovaj sunčani i vrući vikend maksimalac ide i do 33 Celzijusa, a idućeg tjedna još i više, kažu da će nas pržiti i do 40..

Nije novost ni kako se trebamo zaštititi od štetnog UV zračenja, ali zato jest ona o tome kako je pokrenuta nova aplikacija za mobilne telefone, SunSmart Global UV,  kojom se mjere upravo te razine štetnog ultraljubičastog zračenja i to na lokalnoj razini. Aplikaciju su pokrenuli UN, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Svjetska meteorološka organizacija (WMO).

Aplikacija je dostupna besplatno u Apple App i Google Play trgovinama, a pruža petodnevnu UV i vremensku prognozu, upozorava o periodima kada je potrebna zaštita od sunca, a sve s ciljem smanjenja globalnog terete raka kože i oštećenja očiju povezanih s UV zračenjem.

– Prekomjereno izlaganje UV zračenju glavni je uzrok raka kože. Stoga je od vitalnog značaja da ljudi znaju kada i kako se zaštititi – rekla je dr. Maria Neira, direktorica Odjela za okoliš, klimatske promjene i zdravlje WHO-a.

Ova aplikacija kombinira meteorološku, ekološku i zdravstvenu stručnost, a jedinstvena je jer koristi podatke s vremenskih i UV mjernih postaja na razini zemlje kako bi pružila točna očitanja UV indeksa specifična za lokaciju.

Prekomjerna izloženost UV zračenju odgovorna za ozbiljne zdravstvene probleme, a svake godine se dijagnosticira novih 1,5 milijuna slučajeva raka kože. Trenutačno veliki dijelovi Europe mogu imati vrijednosti UV indeksa veće od 8, što je ocjena ‘vrlo visoka’ i znači da se posljedice mogu pojaviti za samo 15 minuta, ovisno o tipu kože.

 

Nastavite čitati

Vijesti

Krao akumulatore iz radnih strojeva u Kirinčićevoj ulici

Ukradeno je ukupno četiri akumulatora, a šteta je oko 3 tisuće kuna…

Objavljeno

na

Sa Strabagovog gradilišta u Kirinčićevoj ulici od 15. do 20. lipnja, nepoznati počinitelj ukrao je akumulatore s radnih strojeva, izvijestili su iz goričke policije.

– S obzirom na blagdan radni strojevi su u tim danima bili bez nadzora pa su bili laka meta lopova. Tako je nepoznati počinitelj s bagera, gusjeničara i valjka ukrao četiri akumulatora. Osim toga, razbio je i staklo na građevinskom kontejneru – rekli su iz PP Velika Gorica.

Ovim kaznenim djelom nastala je materijalna šteta u vrijednosti 3 tisuće kuna.

Foto: Ilustracija

Nastavite čitati

Scena

Pripremite kokice, stiže finale ‘Večere za 5’! Hoće li pobijediti Ružica ili Silvio?

Večeras ćemo doznati tko će od kandidata iz Velike Gorice i okolice osvojiti glavnu nagradu RTL-ovog kulinarskog showa u iznosu pet tisuća kuna.

Objavljeno

na

Objavio/la

Stigao je i završni dan popularne RTL-ove emisije ‘Večera za 5 na selu’, koja se ovog tjedna s posebnom pozornošću pratila u našem kraju, jer predstavljali su se kandidati s područja Velike Gorice i okolice.

Današnja je domaćica krojačica Ružica iz Črnkovca, od koje kandidati očekuju puno obzirom kako je ‘imala čitav tjedan za pripremu i vidjela je kako se sve to snima, što se događa, na koji način’, rekao je Silvio.

Prvi ovotjedni domaćin bio je Goran koji je osvojio 34 boda, Jadranka je dočekivala goste u utorak i za svoju večeru dobila 32 boda, u srijedu je kuhao Silvio koji je zasad na vodećem mjestu na tablici sa 36 bodova, a jučer je domaćica bila Ines koja je osvojila 29 bodova. Hoće li pobjednik tjedna biti Silvio ili krojačica Ružica -pogledajte večeras od 20:15 sati na RTL-u u finalnoj novoj epizodi ‘Večere za 5 na selu’.

Nastavite čitati

Kultura

Ivanje u Buševcu uz smotru folklora, proštenje, zabavni park i paljenje krijesa

Cjelodnevna zabava ove nedjelje u Buševcu – stižu najbolji KUD-ovi Zagrebačke županije, a očekuju vas izuzetno bogat popratni program.

Objavljeno

na

Objavio/la

Nakon izuzetno uspješne Štruklijade, nova veselica stiže u Buševec – ove nedjelje dođite na tradicionalno Ivanje uz smotru folklora i cjelodnevna popratna događanja. Proštenje, streličarstvo, zabavni park i radionice za klince, Muzej na otvorenom Etno zadruge Buševec, koncert, krijes..zabava je zagarantirana!

24.06.2018. Buševec – Ivanje u Buševcu. Foto: Ivana Kovačević/Cityportal.hr

– Na Smotru koreografiranog folklora Zagrebačke županij dolazi nam šest KUD-ova s područja Vrbovca, Samobora, Jastrebarskog, Velike Gorice, a program počinje u 18 sati u Domu kulture Buševec. Na vanjskom prostoru ispod šatora već od 16 sati počinje Ivanjski semen s OPG-ovima, tu su i dodatni sadržaji za djecu..Nakon smotre folklore, slijedi zabavni program uz Zakon šutnje, a kad se smrači, iza 21 sat, zapalit ćemo ivanjski krijes – kaže nam u ime organizatora manifestacije Nenad Rožić, predsjednik Ogranka Seljačke sloge Buševec.

Na smotri nastupaju KUD „Preporod“-Dugo Selo, KUD „Petar Zrinski“-Vrbovec, KUD „Stari Grad“-Lukavec, KUD „Oštrc“-Rude, KUD „Sveta Jana“-Gorica Svetojanska i Ogranak Seljačke sloge Buševec.

Nastavite čitati

Vijesti

Subota u Buševcu u znaku dva vatrogasna natjecanja

DVD Buševec organizira 10.memorijal Josipa Robića-Habe i 23. Kup Turopolja….

Objavljeno

na

Nakon duge dvije godine, Dobrovoljno vatrogasno društvo Buševec, u subotu organizira tradicionalni 10.memorijal Josipa Robića-Habe u kojem će snage odmjeriti najmlađi vatrogasci, dok će oni stariji pokazati vatrogasne vještine na 23. Kupu Turopolja.

Natjecanje za djecu od 6 do 12 godina počinje u subotu u 9 sati, a odrasle muške i ženske ekipe startaju od 16 sati. Sve će se odvijati na školskom igralištu kod Vatrogasnog doma Buševec.

Na natjecanjima će se izvoditi dvije vježbe prema pravilniku Hrvatske vatrogasne zajednice bez štafetne utrke.

Organizatori su za prve tri ekipe osigurali pehare, dok će svi ostali sudionici natjecanja dobiti zahvalnice za sudjelovanje.

Nastavite čitati

Reporter 415 - 26.05.2022.

Facebook

Izdvojeno