Evica Šajgo nakon 44 uspješne godine u obrazovanju odlazi u zasluženu mirovinu

Svaka generacija joj je bila posebna, drugačija.